عکس هوایی

عکسی که مشاهده میکنید ساخت و ساز های ایجاد شده در 26 سال طی سالهای 72 تا 98 شمسی را نشان میدهد . عکس بالایی عکس هوایی آنالوگ اخذ شده توسط سازمان نقشه برداری است که بخشی از آن بصورت نمونه کراپ شده است و عکس زیرین از نرم افزار گوگل ارث استخراج شده است .

 

برای خرید عکس های هوایی قدیمی با این شماره تماس بگیرید 09121958912

 

عکس هوایی

بررسی ساخت و ساز ها 26 ساله به کمک عکس های هوایی سازمان نقشه برداری

2 پاسخ

دیدگاه ها بسته هستند.