همیشه در خصوص عکس های هوایی مخصوصا برای کسانی که زمین یا ملکشان در نزدیکی یک منطقه نظامی یا استراتژیک قرار گرفته این است که آیا عکسی از آن منطقه موجود است یا خیر . شاید به اشتباه این تصور پیش بیاید که عکس هوایی در مجاورت مراکز نظامی ، مراکز سیاسی ، امنیتی و انتظامی وجود ندارد و یا در صورت وجود در اختیار عموم مردم گذاشته نمیشود. البته این باور تا حدی درست است و محدودیت های زیادی برای واگذاری و فروش عکس های هوایی این مناطق وجود دارد اما در بیشتر موارد محدوده های ممنوعه بر روی عکس های هوایی هاشور زده میشود اما عوارض در سایر مناطق اطراف قابل رویت است . در زیر نمونه ای از یک عکس هوایی مربوط به سال 1354 که توسط سازمان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از یک شهر مرزی ایران تهیه شده را مشاهده میکنید که پاسگاه مرزی در آن هاشور خورده است . نام روستا و پاسگاه مرزی توسط گروه ژئوماتیکا به دلایل امنیتی در عکس مخدوش شده است .