عکس های آنالوگ هوایی موجود در سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی ارتش با مقیاس و کیفیت های متفاوتی عرضه میشوند . این عکس ها با توجه به نوع دوربین عکسبرداری مورد استفاده در هواپیما ، ارتفاع پرواز و همینطور سایر تکنولوژی های پروازی میتواند به دقت و مقیاس های مختلفی ارائه شود که در این مطلب قصد داریم به معرفی متداول ترین عکس های موجود بپردازیم . قبل از این معرفی توضیحات ساده در خصوص مقیاس ارائه میشود که دانستن آن برای عموم خالی از لطف نیست.

مقیاس :

اصلی ترین معیار برای دقت یک عکس هوایی مقیاس آن است . مقیاس نشاندهنده این است که هر طول مشخصی بر روی عکس معادل چه طولی بر روی زمین است . به عنوان مثال مقیاس 1:10000 نشاندهنده این است که هر میلی متر روی نقشه برابر با 10000 میلی متر و یا 10 متر بر روی زمین است . عکس های هوایی آنالوگ در مقیاس های 1:3000 (بالاترین دقت) تا 1:60000 (پایین ترین دقت) اخذ شده است.پس در هنگام سفارش عکس به مقیاس آن توجه کنید .

مشخصات عکس های هوایی
هر میلیمتر روی عکس =طول هر عکس ≈
مساحت هر عکس ≈
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:30003 متر روی زمین
900 متر81 هکتار
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:50005 متر روی زمین1500 متر
225 هکتار
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:1000010 متر روی زمین3 کیلومتر900 هکتار (9 کیلومتر مربع)
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:2000020 متر روی زمین6کیلومتر3600 هکتار (36 کیلومتر مربع)
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:4000040 متر روی زمین13 کیلومتر17000 هکتار (170 کیلومتر مربع)
عکس هوایی آنالوگ مقیاس 1:6000060 متر روی زمین20 کیلومتر40000 هکتار (400 کیلومتر مربع)

در جدول زیر میتوانید بخش برش خورده ای از مقیاس های مختلف عکس های هوایی سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی ارتش را مشاهده کنید .

البته دقت و کیفیت عکس های هوایی علاوه بر مقیاس وابسته به عواملی نظیر موارد زیر است :

  1. دوربین عکاسی (که در سالهای مختلف متفاوت است)
  2. شرایط محیطی نظیر وضعیت جوی ، ساعت عکسبرداری ،فصل عکسبرداری
  3. تنظیمات نوردهی ، جنس دیاپوزیتیو و سایر پارامتر های اخذ عکس
  4. کیفیت نگهداری دیاپوزیتیو و کیفیت اسکن