استرئوسکوپ

در سفارش یا استفاده از عکس های هوایی با واژه هایی زوج عکس ، یکی در میان ، تک عکس ، برجسته بینی و . . . . مواجه میشوید . برای اطمینان از اینکه منطقه شما در عکس موجود است و ضمنا برای برجسته بینی (ایجاد دید سه بعدی برای کمک به تفسیر عکس) نیاز است که یک زوج عکس تهیه شود .  در این مطلب به اختصار نحوه برجسته بینی توسط زوج عکس و تفاوت آن با تک عکس را توضیح میدهیم . در ابتدا اصطلاحات زیر را توضیح میدهیم:

زوج عکس

 

نوار پرواز : برای عکسبرداری هوایی ، هواپیما یا پهپاد مجهز به دوربین های عکاسی در مسیری حرکت میکنند که به آن نوار پرواز ، رن پرواز ، استریپ (Ran Strip) گفته میشود . در واقع رن پرواز مسیر مستقیمی است که هواپیما بر روی آن مسیر حرکت کرده و بطور متوالی و به فاصله های منظم عکسبرداری میکند.

همپوشانی طولی : هر عکس با عکس بعدی خود منطقه مشترکی را پوشش میدهد . در واقع در عکسبرداری هوایی یک منطقه باید حداقل در 2 عکس وجود داشته باشد . به میزانی که هر عکس با عکس بعدی خود همپوشانی دارد اصطلاحا همپوشانی طولی گفته میشود که حدودا 60% است.

 

همپوشانی عرضی : هواپیما بعد از اخذ عکس های نوار پرواز شروع به عکسبرداری از نوار بعدی میکند . این دو نوار عکسبرداری باید با هم همپوشانی داشته باشند که به آن همپوشانی عرضی میگویند که حدودا 30% است .

زوج عکس و عکس یکی در میان :  به دو عکس متوالی زوج عکس گفته میشود . به عنوان مثال اگر یک نوار پرواز عکس های 1 تا 100 را شامل شود ، عکس های 1 و 2 تشکیل یک زوج عکس میدهند  . همینطور عکس های 2 و 3 تشکیل زوج عکس بعدی را میدهند. لذا چنانچه شما نیاز به برجسته بینی و تفسیر عکس هوایی یک منطقه را داشته باشید باید زوج عکس آن منطقه را در اختیار داشته باشید.اما چنانچه تنها نیاز به مطالعه  و مشاهده محدوده خود را دارید میتوانید از عکس های یکی در میان استفاده کنید . اگر محدوده مورد مطالعه شما کوچک باشد در این حالت تهیه تنها یک عکس کافی است که به آن اصطلاحات تک عکس هم میگویند.

استرئوسکوپ

زوج عکس چه کاربردی دارد : هر عکس عوارض را بصورت مسطحاتی نمایش میدهد اما برای بررسی های دقیق کارشناسی خصوصا مواردی که نیاز به تشخیص اختلاف ارتفاع وجود دارد از زوج عکس برای برجسته بینی استفاده میشود . برجسته بینی به صورت دستی با ابزاری به نام استرئوسکوپ و بصورت دستگاهی توسط نرم افزار-سخت افزارهایی نظیر INFO /Soft Copy/LPS/AGI Soft و . . . . انجام میشود.

 

چرا بهتر است از زوج عکس استفاده کنیم : 

  1. با توجه به اینکه تمام مناطقی که توسط عکس پوشش داده میشوند دقیقا در زیر هواپیما قرار نمیگیرند و با خط قائم آن زاویه ای دارند لذا عوارض در دو عکس متوالی با زوایای مختلف عکسبرداری میشوند که سبب میشود تشخیص برخی عوارض در دو عکس متوالی با هم متفاوت باشد و یکی از عکس ها عارضه مورد نظر را بهتر نمایش دهد.
  2. همانطور که در بالا اشاره شد برای برجسته بینی داشتن حداقل 2 عکس متوالی الزامی است.
  3. اندکس پرواز مخصوصا در سالهای دور دقت پایینی دارد و ممکن است نقطه ای که به عنوان مرکز عکس مشخص شده است با نقطه عکسبرداری هواپیما فاصله داشته باشد که در برخی موارد ممکن است علی رقم دقت در انتخاب عکس مناسب ، عارضه یا زمین شما در عکس قرار نگیرد.
  4. در املاک و زمین هایی که وسعت زیادی دارند ممکن است بخشی از زمین در یک عکس قرار نگیرد.
جهت سفارش عکس هوایی سازمان نقشه برداری ، سازمان جغرافیایی ارتش و عکس های ماهواره ای قدیمی با این شماره تماس بگیرید
09121958912