بخشنامه تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399 توسط محمد باقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد . تعرفه خدمات نقشه برداری که معمولا در نیمه اول سال تهیه و ابلاغ میشود در بر دارنده خدمات و دسته بندی های خدمات مشاوره نقشه برداری نظیر عکسبرداری هوایی ، فتوگرامتری ( تبدیل عکس به نقشه ) ، تهیه نقشه توسط پهپاد (پهپاد فتوگرامتری ) ، خدمات GIS ، ترازیابی ، تعیین موقعیت ماهواره ای نقاط GPS ، هیدروگرافی و سایر خدمات وابسته است که اجرای آن توسط کلیه نهاد هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند لازم الاجرا است .

دانلود تعرفه خدمات نقشه برداری 1399

بخشنامه تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخشنامه تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399 توسط محمد باقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد . تعرفه خدمات نقشه برداری که معمولا در نیمه اول سال تهیه و ابلاغ میشود در بر دارنده خدمات و دسته بندی های خدمات مشاوره نقشه برداری نظیر عکسبرداری هوایی ، فتوگرامتری ( تبدیل عکس به نقشه ) ، تهیه نقشه توسط پهپاد (پهپاد فتوگرامتری ) ، خدمات GIS ، ترازیابی ، تعیین موقعیت ماهواره ای نقاط GPS ، هیدروگرافی و سایر خدمات وابسته است که اجرای آن توسط کلیه نهاد هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند لازم الاجرا است .

مشخصات فایل :
نام فایل : بخشنامه تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1399
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 2 مگابایت
قیمت : رایگان
The last comment and 150 other comment(s) need to be approved.