پست‌ها

 

جالب است تا نگاهی به عکس های هوایی شهرک آپادانا و شهرکت اکباتان بیش از 40 سال پیش بیندازید . این عکس ها بصورت سیاه و سفید و در سال 1358 توسط سازمان نقشه برداری اخذ شده اند . در تصویر ، در سمت راست شهرک اکباتان و سمت غرب شهرک آپادانا را مشاهده میکنید . تصویر زیرین مربوط به سال 1400 و بالایی مربوط به سال 1358 میباشد . این شهرک ها در دهه 40 و 50 شمسی ساخته شده اند.