سوال : عکس های هوایی از یک منطقه از چه تاریخ هایی موجود است ؟

جواب : عکس های هوایی در ایران از سالهای 1334 تا کنون در حال تهیه است . برای هر منطقه باید بررسی شود که چه تعداد عکس و مربوط به چه سالهایی از آن منطقه موجود است.

—————————————————————————————————————-

سوال : منظور از عکس های پوششی و غیر پوششی چیست ؟

جواب :  به عکسبرداری هایی که به صورت سراسری از کل کشور طی یک یا چند سال متوالی انجام شده و در این عکسبرداری کلیه مناطق کشورمان عکسبرداری شده ، عکسبرداری پوششی میگویند . در مقابل یکسری از طرح های عکسبرداری تنها بریا نقاط خاص و یا استانی خاص در یک بازه زمانی تهیه شده است که به آنها عکسبرداری غیر پوششی میگویند.

———————————————————————————————-

سوال : سفارش عکس هوایی چند روزه تحویل میشود ؟
جواب : بستگی به موقعیت و نوع عکس هوایی بین 7 الی 30 روز کاری از زمان ثبت سفارش

———————————————————————————————-

سوال : عکس هوایی آنالوگ و رقومی چه تفاوتی با هم دارند ؟

جواب : عکس های هوایی اخذ شده از سطح کشور قبل از سال 1390 به کمک دوربین های آنالوگ صورت میگرفته است . در این نوع عکسبرداری ، تصاویر بر روی دیاپوزیتیو ثبت شده و سپس بر روی کاغذ چاپ میشدند.بعد از سال 1390 و با ورود دوربین های رقومی معروف به “اولتراکم” ، عکسبرداری بصورت دیجیتالی انجام شد . در این روش بعد از اخذ عکس ، چاپ عکس از روی نسخه های دیجیتالی قابل انجام است . تفاوت های این دوروش مشابه عکسبرداری آنالوگ توسط دوربین های قدیمی است که فیلم های 24 تایی و 36 تایی در داخل دوربین قرار میگرفت و برای ظهور و چاپ به عکاسی تحویل میشد اما در نسل جدید ، این دوربین ها بصورت دیجیتالی فرایند عکسبرداری را انجام میدهند.

———————————————————————————————-

سوال : آیا زمین من در عکس های هوایی قدیمی قابل رویت است ؟

جواب : بستگی به نوع عکس ها  و مقیاس عکسبرداری از ملک شما دارد اما به طور کلی با توج به عکسبرداری پوششی سطح کشور با مقیاس 20000 ، ساختمان های با ابعاد بزرگتر از 3متر در 3متر قطعا در عکسهای هوایی قدیمی قابل رویت است.

———————————————————————————————-

سوال : تفسیر عکس های هوایی چیست ؟

بررسی ، آنالیز و تهیه مستندات مقایسه ای عکس های هوایی به اصطلاح تفسیر عکس های هوایی گفته میشود . این کار توسط مهندسین نقشه بردار با تخصص فتوگرامتری ، کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص نقشه برداری یا ثبتی و یا شرکت های مهندسین مشاور با تخصص فتوگرامتری انجام میشود . برای این کار کارشناس بر اساس مستدات موجود و مقایسه تصاویر هوایی و در وصورت نیاز بازدید میدانی و یا تکنیک برجسته بینی ، تفسیر و برداشت خود را از این مقایسه به صورت مکتوب و یا مصور جهت ارائه به سازمان های دولتی و یا مراجع قضایی تنظیم میکند.

———————————————————————————————-

سوال : سازمان نقشه برداری چگونه گزارش تفسیر عکس های هوایی را ارائه میدهد؟

جواب : برخلاف باور عموم و بعضا قضات و مدیران دستگاه های دولتی ، سازمان نقشه برداری هیچ گونه خدماتی در خصوص تفسیر و یا اظهار نظر در خصوص تصاویر هوایی ارائه نمیدهد و تنها مرجع ارائه این عکس ها است .

———————————————————————————————-

سوال : اراضی ملی چیست ؟

جواب : به طور کلی به زمین هایی که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها مورد استفاده برای مقاصد کشاورزی و باغداری قرار نگرفته باشد زمین های ملی گفته میشود . این زمین ها در مالکیت سازمان امور اراضی دولت بوده و امکان واگذاری آنها به اشخاص و حتی نهاد های دیگر دولتی وجود ندارد.

———————————————————————————————-