دستورالعمل های همسان نقشه برداری

نشریه 119 

بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به منظور یکپارچه سازی استاندارد ها و معیار های فنی نقشه برداری ، به کمک سازمان نقشه برداری کشور اقدام به تدوین و انتشار سلسله نشریاتی به نام دستورالعمل های همسان نقشه برداری نمودند . این دستورالعمل ها که به نام نشریه 119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری نامگذاری شده اند مشتمل بر 11 جلد به شرح زیر میباشند .

جلد اول : ژئودوزی و ترازیابی نشریه 119-1

جلد دوم : کلیات نقشه برداری هوایی نشریه 119-2

جلد سوم : کلیات سیستم اطلاعات مکانی نشریه 119-3

جلد چهارم : کلیات کارتوگرافی نشریه 119-4

جلد پنجم : میکروژئودوزی نشریه 119-5

جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری نشریه 119-6

جلد هفتم : آبنگاری نشریه 119-7

جلد هشتم : استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس 1:500

جلد نهم : استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس 1:1000

جلد دهم : استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس 1:2000

جلد یازدهم : استاندارد و دستورالعمل تهیه نقشه و پایگاه داده توپوگرافی مقیاس 1:5000 و 1:10000

شما میتوانید 7 جلد اول این نشریات را از سایت ژئوماتیکا دانلود نمایید . از سرنوشت تدوین و انتشار 4 جلد بعدی هنوز خبری در دسترس این سایت نیست و استاندارد مربوط به این موارد از سایر دستورالعمل های تدوین شده توسط سازمان نقشه برداری استخراج میشود.هر چند قرار بود که این دستورالعمل ها به تدریج مورد بازبینی قرار گیرند اما علی رغم گسترش تکنولوژی ، ایجاد روشها و تکنیک های جدید و استفاده از تجهیزات و ابزاآلات دقیق و اتوماتیک نقشه برداری ، تا کنون بازنگری این نشریات توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین نگردیده و نشریات موجود ملاک عمل اجرا و نظارت پروژه های نقشه برداری میباشد.

دانلود جلد اول تا هفتم بصورت یکجا با فرمت ZIP
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد 1 تا 7، نشریه شماره 119 ، بصورت یکجا
فرمت فایل : RAR
حجم فایل : MB 18
قیمت : رایگان
دانلود بصورت تکی
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد اول ، نشریه شماره 119-1 ، ژئودزی و ترازیابی
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 1979
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد دوم ، نشریه شماره 119-2 ، نقشه برداری هوایی
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 814
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد سوم ، نشریه شماره 119-3 ، سیستم اطلاعات مکانی
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 578
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد چهارم ، نشریه شماره 119-4 ، کارتوگرافی
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 1501
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد پنجم ، نشریه شماره 119-5 ، میکروژئودزی
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 969
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد ششم ، نشریه شماره 119-6 ، داده های شبکه ای و تصویری
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 819
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد هفتم ، نشریه شماره 119-7 ، آبنگاری
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 9117
قیمت : رایگان
مشخصات فایل :
نام فایل : دستورالعمل های همسان نقشه برداری ، جلد هشتم ، نشریه شماره 119-8 ، استاندارد گرید ملی ایران
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : KB 3829
قیمت : رایگان
آخرین دیدگاه نیاز به تایید دارد.